Μονοκατοικία στην Κηφισία

Μονοκατοικία στην Κηφισία
 Το αρχιτεκτονικό γραφείο της Ελένης Γκίνη μας ανέθεσε την μελέτη και την εφαρμογή φωτισμού σε μονοκατοικία στην Κηφισιά. 

Κατοικία στο Ν.Ψυχικό

Κατοικία στο Ν.Ψυχικό
Ο φωτισμός σχεδιάστηκε έτσι ώστε να εντάσσεται στον χώρο αρμονικά. Επιλέχθηκαν χωνευτά γραμμικά φωτιστικά και spots καθώς και κυρίως  φωτιστικά σε απλές γραμμές και σωστή διάχυση φωτισμού. Οι χώροι φωτίστηκαν επαρκώς, ανάλογα με τις ανάγκες της χρήσης τους.